XTG Systems (skok na úvodní stránku www.xtg.cz)   Reakce na recenzi
produktu XTG Data Modeller v SWN 9/2000

 
  V Softwarových novinách číslo 9/2000 byla uveřejněna recenze šesti CASE nástrojů:
 • CASE Studio
 • Oracle Designer
 • Power Designer
 • Rational Rose
 • Select Enterprise
 • XTG Data Modeller

  Autorem recenzí je Slávek Rydval
  Autorem reakce na recenzi XTG Data Modelleru je Světlana Chvalová

  SWN: Program bych přirovnal k malému dítěti, které již umí trošku žvatlat a snaží se lézt, ale pořádný krok kupředu ho teprve čeká.
  XTG: S tímto přirovnáním v podstatě souhlasím, je to teprve rok starý (mladý) produkt, který zatím umí jen základní věci nutné k návrhu datových struktur, ale připravuje se řada novinek, které ho snad posunou alespoň do věku teenagera.

  SWN: Již při prvním tažení entitou jsem si nemohl nevšimnout jedné velice špatné vlastnosti: během přesouvání se překreslují všechny linky představující relace, a to i v případě, že se jich entita ani nedotkne.
  XTG: Nemyslím si, že je to "velice špatná vlastnost", ale spíše zatím "nedokonalost" grafické knihovny, která byla na rozdíl od všech ostatních kreslítek koncipována tak, aby se při pohybu s entitou nepřesouval pouze rámeček, ale celá entita. Při pohybu s entitou se také přepočítávají přípojná místa všech jejích vazeb a při držení CTRL také umístění řídících bodů vazby mezi entitami, což vyvolá přepočítání přípojných míst vazby u všech sousedních entit a lavinovitě přepočítání pozic ostatních vazeb u všech těchto sousedních entit.
  Pro mě osobně je lepší při pohybu s entitou v každém okamžiku vidět rozmístění vazeb i za cenu problikávání čar, ale u větších modelů nebo na pomalé grafické kartě je v nastaveních možnost si to vypnout.
  Optimalizace problikávání netknutých vazeb je samozřejmě na TODO listu.

  SWN: Založil jsem si nový model a chtěl vložit novou entitu. Ale jak? Úspěch slavilo až kontextové menu, kde je položka Nová entita.
  XTG: Souhlasím, že na první pohled není zřejmé, jak vložit novou entitu, takže tuto možnost přidáme i do hlavního menu.
  Program zatím nemá toolbar ani statusbar (bude volitelně v příští verzi), protože ubírají prostor z modelovací plochy.
  Vkládání nové entity a vazeb se mi zdálo pohodlnější z kontextového menu na ploše, protože když jsem např. v pravém dolním rohu obrazovky a chci právě tady vložit entitu nebo vazbu, tak nemusím jet myší přes celou plochu až do levého horního rohu do menu nebo do toolbary, ale stačí zmáčknout pravé tlačítko tam, kde má entita ležet, popojet v kontextovém menu o dva milimetry dolů na první položku a myš pustit.

  SWN: Příjemný pocit z dobře volených barev promptně zmizel v obláčku logiky. Barva dialogů nastavená na odpudivou zelenou je mi zcela nepochopitelná.
  XTG: Vnímání barev je velmi subjektivní. U nás ve firmě nemáme rádi "šedáky" - šedé windowsové aplikace, tak jsme se rozhodli si práci trochu zpestřit a tato zelená se nám všem líbí a i od jiných uživatelů jsou pozitivní reakce.
  V příštích verzích bude možnost si nastavit barevná schémata pro všechny prvky aplikace (entity, dialogy, dokumentaci, ...)

  SWN: Grafické uživatelské prostředí má přispívat ke standardnímu vzhledu všech aplikací...
  XTG: Jsou aplikace, které dokonce nedodržují ani obdélníkový tvar oken a tlačítek, natož pak standardní barvy...

  SWN: Integritní omezení, jako je primární klíč, cizí klíč, či požadavek na neprázdnost položky, se zadává pouze zde, nikoliv však u editace jednotlivých atributů.
  XTG: Autor recenze zřejmě nepochopil, k čemu slouží repository atributů. Jsou tam uloženy všechny atributy systému a ty pak v entitách vystupují třeba jako primární klíč nebo jako cizí klíč, který do entity přišel nějakou vazbou.

  SWN: Pokud si totiž editujete atributy entity a nějaký smažete, již není cesty zpět.
  XTG: Všechny atributy jsou uloženy v repository, takže pokud ho omylem smažete z entity, tak nikam nezmizí, ale stačí ho vložit z repository.

  SWN: Některé popisky na tlačítkách v dialozích jsou více pro fanoušky pořadu typu Riskuj než pro uživatele. Jen namátkou: Co to je Vlož A z R ?
  XTG: Když něčemu nerozumím, tak se kouknu do dokumentace! V aplikaci se vyskytuje několik základních pojmů jako např. Entita, Atribut, Repository apod., takže pokud si uživatel zkratku neodvodí, tak v dokumentaci najde celý dialog entity podrobně popsaný, např:
  Nový A - vytvoření nového atributu a přidání do entity
  vlož A z R - vložení existujícího atributu z repository

  SWN: V tomto čtverečku navíc dochází ke zlomu linky, takže při delší práci, kdy přesouváte různě entity, může dojít k jisté nepřehlednosti.
  XTG: Jak již bylo zmíněno výše, při držení CTRL se při přesouvání entity přepočítávají i pozice řídících bodů vazeb. S řídícím bodem lze samozřejmě hýbat i samostatně, takže si lze čáry v modelu nakreslit podle potřeby. Od uživatelů máme na tuto vlastnost velmi pozitivní reakce, dokonce je požadavek na možnost zadání více lomících bodů, což bude v příští verzi. Další zajímavou vlastností bude možnost "rozseknutí" vazby, což se využije v případě, kdy jsou spojené entity daleko od sebe a čáru by nešlo nijak rozumně nakreslit, aby model zůstal přehledný.

  Velmi mě mrzí, že si autor recenze ani letmo nepřečetl první kapitolu dokumentace - Grafické rozhraní, protože tam červeně svítí ono CTRL, a v časopise zcela záměrně otiskl "zašmodrchaný" model skoro přes půl stránky.

  SWN: Na entity a relace lze nahlížet vícero způsoby. Základem je logický či fyzický pohled, což v případě Data Modelleru znamená (ne)zobrazování typu atributů.
  XTG: Pokud si někdo zadá stejný logický i fyzický název atributů a entit (viz obrázek dialogu entity v recenzi), tak se pak nemůže divit, že mu logický a fyzický pohled zobrazuje to samé!!!

  SWN: Počet funkcí, kterými program oplývá je opravdu velmi malý i pro sebemenší firmičku, která v datových modelech má více než pět entit.
  XTG: To je trochu přehnané tvrzení!!! U nás ve firmě program běžně používáme pro modely, které mají 50-100 entit, a z komunikace s našimi zákazníky víme, že ho používají i na větší modely.
  Ve verzi 2.3 bude mj. i možnost rozčlenění většího modelu na submodely, což umožní lepší práci s rozsáhlými modely.

  SWN: Podporu produktu jsem ani nezkoušel, protože program je natolik jednoduchý, že ji ani potřebovat nebudete.
  XTG: Myslím, že pokud by si autor recenze alespoň letmo prohlédl dokumentaci nebo s námi během testování produktu komunikoval, jako např. s autorem CASE Studia, tak by nedošlo k těm několika nepochopením v ovládání (pohyb s entitami, repository, logické/fyzické názvy) a recenze by mohla vyznít trochu jinak.

  SWN: Dokumentace vypadá snad nejzdařileji ze všech recenzovaných kreslítek.
  XTG: Alespoň něco pozitivního   :-)))
 •   Copyright © XTG Systems, s.r.o.